Environment Management for Business Company

çevre kirliliği hava su toprak deniz
Anasayfa Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Deniz Kirliliği İletişim

Toprak Kirliliği

Çevre Kirlilikleri Toprak  Kirliliği

Canlılığın kaynağı sayılabilecek toprağın yapısına katılan ve doğal olmayan maddeler toprak kirliliğine neden olur. Böyle topraklarda bitkiler yetişmez ve toprağı havalandırarak yarar sağlayan solucan vb. hayvanlar yaşayamaz duruma gelir. Topraktan bitkilere geçen kirletici maddeler, besin zinciri yoluyla insana kadar ulaşır. Hastahane atıkları gibi mikroplu atıklar, hastalıkların yayılmasına neden olur.

Toprak kirliliğine neden olan başlıca etmenler:

Ev, iş yeri, hastahane ve sanayi atıkları.

Radyoaktif atıklar.

Hava kirliliği sonucu oluşan asit yağmurları.

Gereksiz yere ve aşırı miktarda yapay gübre, tarım ilacı vb. kullanılması.

Tarımda gereksiz ya da aşırı hormon kullanımı.

Suların kirlenmesi. Su kirliliği toprak kirliliğine neden olurken, toprak kirliliği de özellikle yer altı sularının kirlenmesine neden olur.

Toprak kirliliğinin önlenmesi için aşağıdaki uygulamalar yapılmalıdır.

Verimli tarım topraklarında yerleşim ve sanayi alanları kurulmamalı, yeşil alanlar artırılmalıdır.

Ev ve sanayi atıkları, toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanıp depolanmalı ve toplanmalıdır.

Yapay gübre ve tarım ilaçlarının kulanılmasında yanlış uygulamalar önlenmelidir.

Nükleer enerji kullanımı bilinçli şekilde yapılamlıdır.

ASB Belgelendirme

Tel : +90 216 526 10 04

Faks: +90 216 526 30 91

Posta adresi: Yukarı Dudullu Tezcan Caddesi No: 38/2 Ümraniye / İSTANBUL

Posta kodu: 34775

email; bilgi @ cevrekirliligi.biz

Güncel Haberler

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi için ASB Uluslararası Belgelendirme www.asbcert.com.
çevre
Anasayfa Hava Kirliliği Su Kirliliği Toprak Kirliliği Deniz Kirliliği Site Haritası İletişim
ASB Uluslararası Belgelendirme Gözetim Denetim ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. © 2009